FANDOM


台灣台灣童子軍(Tâi-uân Tông-tsú-kun)干焦有中國童子軍(Tiong-kok Tông-tsú-kun),雖然中國童子軍的網站名做中華民國的童軍運動,毋過彼毋是正確也毋是正式的名稱,中華人民共和國 (中國)無童子軍。

台灣的童子軍活動按照年紀來分類由細漢到大漢分別是:

查埔囡仔
頭銜 漢字/英文 年歲
Tì-lêng tông-kun 稚齡童軍,beavers 六歲半到八歲半
Iù-tông-kun 幼童軍,cub scout 八歲到十二歲
Tông-kun 童軍,boy scout 十一歲到十五歲
Hêng-gī tông-kun 行義童軍,senior scout 十四歲到十八歲
Rover tông-kun 羅浮童軍,rover scout 十七歲到二十一歲;這个階段有查某成員號做蘭傑(Ranger)
Ho̍k-bū-goân 服務員,leader 滿二十歲


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki