FANDOM


中華民國(Tiong-huâ Bîn-kok)是臺灣澎湖金門媽祖島佮附近小島住民的國家,in主張中華民國是一个國家,毋過世界大部份的國家攏無共承認,部份臺灣獨立運動的理論家嘛否定這个主張。 若講著過去,中華民國捌是以中國大陸中國人為主的國家,毋過佇1949年,信共產主義的人民共政府推翻,以原本98%的住民重新建立中華人民共和國,賰的將近2%的人就繼續以中華民國的名義佇臺灣重徛起。

語言 修改

中華民國的憲法無規定官方語言,毋過華語(號做國語)是實際上唯一的官方語言。

名稱 修改

西方的媒體較濟共「臺灣」當做中華民國的同義詞,「中國」當做是中華人民共和國的簡稱,中華民國的媒體佮政府嘛共「臺灣」、「中華民國」 當做相同,不而過干焦有部份媒體叫「中華人民共和國」做「中國」,佇冷戰時代,中華民國嘛號做「自由中國」。

佇國際領域,中華民國定定不得已用其他的名稱,包括Chinese Taipei (中華臺北),世界貿易組織Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (臺澎金馬個別關稅領域)。

歷史 修改

對1911年開始,中華民國承續清帝國的統治,領土範圍包括西藏新疆蒙古

1921年蒙古宣布脫離中國。

1949年中華民國的統治集團予中國共產黨推翻,走路去到臺灣

政治 修改

領土 修改

蒙古佇1922年宣布脫離獨立,而且得著蘇聯的支持,總是中華民國政府到甲1945年才承認,無偌久閣翻頭毋共承認,一直到2003年民進黨執政的時陣才閣共承認。講是「1945年已經承認過」。

久長以來,中華民國的憲法認定領土包含蒙古中華人民共和國認定的領土(包括臺灣)。

行政 修改

中華民國的行政體制實際管轄二个佮六个直轄市

!數白話字漢字英語人口面積政府所在
直轄市
1Ko-hiông-chhī高雄市Kaohsiung City2,773,4832,946.2671Hōng-soaⁿ-khu
Lêng-ngá-khu
鳳山區
苓雅區
2Sin-pak-chhī新北市New Taipei City3,897,3672,052.5667Pang-kiô-khu板橋區
3Tâi-lâm-chhī臺南市Tainan City1,873,7942,191.6531An-pêng-khu
Sin-iâⁿ-khu
安平區
新營區
4Tâi-pak-chhī臺北市Taipei City2,618,772271.7997Sìn-gī-khu信義區
5Tâi-tiong-chhī臺中市Taichung City2,648,4192,214.8968Sai-tūn-khu西屯區
6Thô-hn̂g-chhī桃園市Taoyuan City2,092,9771,220.9540Thô-hn̂g-khu桃園區
臺灣省/台灣省
7Ka-gī-chhī嘉義市Chiayi City272,39060.0256Tang-khu東區
8Ke-lâng-chhī基隆市Keelung City384,134132.7589Tiong-chèng-khu中正區
9Sin-tek-chhī新竹市Hsinchu City415,344104.1526Pak-khu北區
10Biâu-le̍k-koān苗栗縣Miaoli County560,9681,820.3149Biâu-le̍k-chhī苗栗市
11Chiong-hoà-koān彰化縣Changhua County1,307,2861,074.3960Chiang-hòa-chhī彰化市
12Gî-lân-koān宜蘭縣Yilan County460,4862,143.6251Gî-lân-chhī宜蘭市
13Hoa-liân-koān花蓮縣Hualien County338,8054,628.5714Hoa-liân-chhī花蓮市
14Hûn-lîm-koān雲林縣Yunlin County717,6531,290.8326Táu-la̍k-chhī斗六市
15Ka-gī-koān嘉義縣Chiayi County543,2481,903.6367Thài-pó-chhī太保市
16Lâm-tâu-koān南投縣Nantou County526,4914,106.4360Lâm-tâu-chhī南投市
17Pîn-tong-koān屛東縣Pingtung County873,5092,775.6003Pîn-tong-chhī屏東市
18Phêⁿ-ô͘-koān澎湖縣Penghu County96,918126.8641Má-keng-chhī馬公市
19Sin-tek-koān新竹縣Hsinchu County513,0151,427.5369Tek-pak-chhī竹北市
20Tâi-tang-koān臺東縣Taitung County230,6733,515.2526Tâi-tang-chhī臺東市
福建省
21Kim-mn̂g-koān金門縣Kinmen County97,364151.6560Kim-siâⁿ-tìn金城鎮
22Liân-kang-koān連江縣Lienchiang County9,94428.8000Lâm-kan-hiong南竿鄉

參考資料修改