FANDOM


五穀(ngóo-kok),主要是草仔類生的子,嚴格講是一款果子 (caryopsis),傳統的五穀包括下跤這幾項:

遮的穀物佇世界濟濟所在攏有人大量種,佇一寡開發中的國家,甚至是大部份人主要的食物。


  • 這篇文章是對河佬百科(Holopedia)的:"Ngó͘-kok"改來的,原本文章的作者請看伊的編輯歷史