FANDOM


人民幣 (jîn-bîn-pè);(華語拼音: rénmínbì) (記認:¥;交易代碼:CNY)是中華人民共和國的貨幣,佇臺灣民間有人講做人頭紙(lâng-thâu-tsuá)、草紙(tsháu-tsuá),毋過伊正式通用的區域無包括香港佮澳門這二个特別行政區。

人民幣的基本單位是"圓"(yuan),1圓閣拆做10"角"(jiao),1"角"拆做10 "分"(fen)。

伊的發行者是中國人民銀行,也就是中國的貨幣主管機構,或者是講中央銀行,人民幣佇ISO 4217的簡稱是"CNY",無過嘛定定簡省做"RMB",伊的記認是¥。