FANDOM


是一款咱人定定使用的家私,刀一般生做長長,刀肉有真利的墘,會當用來切物件。

一支刀上重要的部份是刀肉,刀肉的墘利利,用來切物的所在,號做刀喙 (嘛講做刀鋩),刀肉的尾一般攏做予尖尖(刀尾),刀鋩有的是一爿,有的做雙爿,有雙爿刀鋩,刀肉直直的,一般共叫做較濟。

刀肉的跤接佇刀柄,刀柄是人用手掠刀的所在,有的刀閣會配刀殼 (嘛講做刀鞘),無用刀的時陣,就通共刀肉收入去刀殼內底。

人類石器石代就已經提刀來當做家私佮武器,這起間人是用石刀做刀,後來,人會曉利用金屬了後,刀肉的部份,才改用鋼鐵來做,現此時嘛有用瓷仔做的刀肉,總是刀的基本款式猶原無誠大的變化。

雖然基本款式相(相同),刀的花款是雜花五式,大支的、細支的、直的、彎曲的、素面的、無仝花草的,逐國家、 逐所在、逐時代攏出濟濟生做各樣的刀仔。


  • 這篇文章是對閩南語維基百科的:"To"改來的,原本文章的作者請看伊的編輯歷史

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki