FANDOM


Tâi-oân-oē siōng chió ū 2-chióng tēng-gī:

Tâi-oân Hō-ló-oē 修改

Hō-ló-oē sī Tâi-oân 60% jîn-kháu ê bú-gí. Hō-ló-oē sī Bân-lâm-gú ê chi̍t-ki. Hō-ló-oē tiāⁿ-tiāⁿ hông tòng-chòe Hàn-gí ka-cho̍k ê chi̍t-ê hong-giân. M̄-koh, mā ē-sái kā tòng-chò Hàn-Chōng gí-hē ê chi̍t-ê gí-giân. Khu-hun siáⁿ-mi̍h sī gí-giân, siáⁿ-mi̍h sī hong-giân pēng-bô chi̍t-ê phó·-sè ê phiau-chún. Beh kā Hō-ló-oē tòng-chò sī gí-giân iah sī hong-giân it-poaⁿ lâi kóng .....

Chham-khó 修改

  • Holopedia.net ê kū-pán-pún [1]


  • Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī ùi Bân-lâm-gí ûi-ki-pak-kho ê:"Tâi-oân-oē" chhau kòe-lâi-ê. Gôan-pún bûn-chiuⁿ ê chok-chiá chhiáⁿ khòaⁿ i ê pian-chi̍p le̍k-sú.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki